ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជា៖ ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី សេរី យុត្តិធម៌ និងតម្លាភាព

គណៈប្រតិភូសភាកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញទៅសង្កេតការណ៍ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ដែលបានប្រព្រឹត្តធ្វើកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ បានវាយតម្លៃថា ការបោះឆ្នោតនោះ
មានលក្ខណៈសេរី យុត្តិធម៌ និងមានតម្លាភាព ស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោត និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានារបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី។
បន្ទាប់ពីបានចូលរួមសង្កេតការណ៍តាមការិយាល័យបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោត និងបានជួបជាមួយ...

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការ
អចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ 

 សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី១៥​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង
របស់
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍​ ទី១៥​ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ 

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh